Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

schooldirektkontakt

Vážení rodičia, vážená podnikateľská obec, milí naši bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

možnosť použiť časť Vašej dane na podporu a skvalitnenie vzdelávania mladých ľudí, z ktorých mnohí sú, v minulosti boli, alebo ešte len budú našimi žiakmi a študentmi, vnímame, okrem iného, ako prejav filantropie a  dobrej vôle.

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť tohto inštitútu a poukázali našej strednej odbornej škole Vaše 2 percentá. Aj toto je cesta, ako podporiť plánované aktivity a stratégiu modernizácie školy, ktorej primárnym východiskom i cieľom sú potreby, záujmy a všestranný rozvoj mladých ľudí, ktorí u nás študujú.

Vaše 2% budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou.

 

Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Sídlo: Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196170269

Vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, na sekretariát školy, prípadne priamo na daňový úrad.

Ďakujeme Vám, vážime si Vašu podporu a priazeň.

S úctou

Ing. Oľga Ilenčíková
riaditeľka školy




Stiahnite si tlačivá na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov:

 

Ďalšie informácie na www.rozhodni.sk