100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

Vážení rodičia, vážená podnikateľská obec, milí naši bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy, obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť tohto inštitútu a poukázali našej strednej odbornej škole Vaše 2 percentá. Tieto finančné prostriedky budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou. Potrebné tlačivá a ďalšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRE RODIČOV.

Ponuka štúdia na školský rok 2024/2025

Vážení záujemcovia o štúdium, sprístupnili sme pre Vás informácie ohľadne štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2024/2025. EDUID našej školy je 100003711.
Počet prijímaných žiakov a termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Informačný leták
Prezentácia o škole
Video o škole
Učebné plány jednotlivých odborov
Duálne vzdelávanie 

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Okresné kolá cudzojazyčných olympiád

Okresné kolá cudzojazyčných olympiád

Na olympiádu v anglickom a nemeckom jazyku postúpili víťazi školských kôl, ktorí v písomnej a ústnej časti súťaže preukázali svoje jazykové vedomosti. V anglickom jazyku našu školu reprezentoval študent III.BW triedy Marián Michna (hotelová akadémia), ktorý v okresnom kole nenašiel premožiteľov a umiestnil...   >>>

28. 02. 2024

Projekt Euroskola

Projekt Euroskola

V rámci projektu Euroscola si žiaci II.AW triedy pripravili prezentáciu na tému EÚ, parlamentná demokracia, voľby do Európskeho parlamentu. Prezentácie sa 13.2. 2024 zúčastnili triedy IV.AW, V.BW, I.ADW, II.ADW a I.AW. Podujatie sa konalo v spoločenskej miestnosti školy...   >>>

27. 02. 2024

EXPERTI našej školy

EXPERTI našej školy

Celoslovenskej vedomostnej súťaže  EXPERT geniality show sa zúčastnilo 20 študentov našej školy. Táto súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov v šiestich témach – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body,...   >>>

26. 02. 2024

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ

Dňa 14. 2. 2024 práve na Valentína prebiehalo na našej škole školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže bolo prihlásených 5 prác z odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Súťažiaci súťažili v 3. odboroch – voľný...   >>>

16. 02. 2024

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 09. 02. 2024 sa na bilingválnom  Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, na ktorom sa naša škola zúčastnila po prvýkrát vo svojej histórii. Školu reprezentovala žiačka Emma Schmidbauerová z II.BW (hotelová...   >>>

16. 02. 2024

Škola neustále inovuje

Škola neustále inovuje

Aj v školskom roku 2023/2024 škola neustále zlepšuje materiálne vybavenie odborných učební. V tomto roku škola zabezpečila nové sporáky pre študentov na stredisku praktického vyučovania. Žiaci navštevujúci odbor hotelová akadémia a hostinský, hostinská, tak môžu nadobúdať...   >>>

14. 02. 2024

Významné ocenenie našej agráčky Aďky

Významné ocenenie našej agráčky Aďky

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravila v školskom roku 2023/2024 IV. ročník súťažno – vzdelávacej aktivity „PODPOR SVOJ ODBOR“. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom krátkych...   >>>

14. 02. 2024

Hoteláci sa poďakovali rodičom formou banketu

Hoteláci sa poďakovali rodičom formou banketu

Súčasťou odborného vzdelávania v odbore hotelová akadémia je i organizovanie rôznych slávnostných príležitostí. Je už tradíciou, že žiaci počas piatich rokov štúdia zrealizujú banket pre svojich rodičov a pozvaných hostí, kde predvedú svoje zručnosti a skúsenosti nadobudnuté...   >>>

14. 02. 2024

Študijné odbory

Online:  50