100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Voľné pracovné pozície.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom príjme do pracovného pomeru s termínom nástupu 01. 09. 2024 majstra/ku odbornej výchovy pre odbor kaderník/čka a učiteľa/ku odborných predmetov pre odbor agromechanizátor/ka, opravár/ka a poľnohospodárska výroba. Bližšie informácie v časti Informácie - Pre verejnosť - Výberové konania.

Informácia k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy a vo vchode budovy školy na Weisseho ul. č.1 dňa 17. 05. 2024:
Výsledky prijímacieho konania

Informácia o prijatí uchádzača v zozname dňa 17. 05. 2024 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí (v zmysle § 68, ods. 2 zákona č. 245/2008  Z.z.).

Zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie  tlačivom „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ cez Edupage alebo osobne. Po doručení potvrdenia škola odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. Ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača nedoručí do tohto termínu potvrdenie o nástupe, uvoľnené miesto bude ponúknuté uchádzačovi v poradí neprijatému pre nedostatok miesta, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie, až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných žiakov.
Vzor Záväzne potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača z dôvodu nedostatočného počtu miest má  možnosť podať odvolanie do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia, čím vyjadrí pretrvávajúci záujem o štúdium (cez Edupage alebo osobne).
Vzor Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Počet prijímaných žiakov a termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Dňa 20. mája 2024 sa žiaci tried I.AW, I.BW, II.AW, II.BW a II.CW zúčastnili účelového cvičenia. Pod vedením a dohľadom našich profesorov absolvovali školenia zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, zašportovali a zasúťažili si v telocvični školy a taktiež rozvíjali zručnosti...   >>>

24. 05. 2024

Matematický klokan

Matematický klokan

Dňa 26. marca 2024 sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov v dvoch kategóriách KadetO12 a JuniorO34. Riešili 24 logických úloh rôznej náročnosti. Hoci sa neprebojovali medzi 20 % najúspešnejších...   >>>

23. 05. 2024

Exkurzia v Kreatívnom centre FabLab TnUAD v Trenčíne

Exkurzia v Kreatívnom centre FabLab TnUAD v Trenčíne

Dňa 21. 05. 2024 mali žiaci II.FT triedy jedinečnú príležitosť absolvovať odbornú exkurziu v Kreatívnom centre FabLab, ktoré vzniklo za účelom zvyšovania kreatívneho potenciálu v Trenčianskom regióne. Je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v univerzitnom areáli...   >>>

22. 05. 2024

Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024

Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024

Európske voľby sa  budú konať 6. - 9. júna 2024. A my sme opäť spolu s našimi študentami využili možnosť zapojiť sa do simulovaných volieb do európskeho parlamentu už v predstihu 13. mája 2024. Študenti si uvedomujú, aké...   >>>

17. 05. 2024

Odborná exkurzia - Gazdovstvo Uhliská

Odborná exkurzia - Gazdovstvo Uhliská

Dňa 15. 05. 2024 sa žiaci prvého a druhého ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe v krásnom prostredí Gazdovstva Uhliská v Trenčianskej Závade. Spolu s nimi sa aj prváci z hotelovej akadémie mali možnosť zoznámiť s hotelovými a reštauračnými...   >>>

16. 05. 2024

Využitie certifikátu animátora v praxi

Využitie certifikátu animátora v praxi

Aj my, študenti hotelovej akadémie, sme absolvovali animačný kurz s cieľom „pridanej hodnoty“ k našej profesii. Certifikát sme hneď využili pri práci na hrade. Dňa 11. a 12. mája 2024 sme animovali na hrade Beckov v rámci akcie „Rozprávková...   >>>

16. 05. 2024

Naši chlapci agráči absolvovali medzinárodnú súťaž

Naši chlapci agráči absolvovali medzinárodnú súťaž

Stredné odborné učilište Uherský Brod vyhlásilo aj tento školský rok medzinárodnú súťaž s názvom „Jazda zručnosti“. Súťaž je už pravidelne určená pre poľnohospodárske odbory. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 19 účastníkov zo stredných škôl zo Slovenska...   >>>

15. 05. 2024

Putovanie za vínom

Putovanie za vínom

Dňa 10. mája 2024 sa žiaci III.BW a IV.BW v odbore hotelová akadémia zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na enológiu a someliérstvo v Pezinku. Navštívili sme vinárstvo Hacaj, ktoré ako jedno z mála na Slovensku vyrába šumivé vína klasickou tradičnou metódou,...   >>>

14. 05. 2024

Študijné odbory

Online:  40