Naše Milionárky v Generácii €uro

minŠtudenti našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej súťaže Generácia €uro, ktorú realizuje NBS v spolupráci s ECB. Tento školský rok prebieha už 13.ročník tejto súťaže, v ktorom nás reprezentuje tím Milionárky, zložený zo študentiek IV.AW, študijného odboru obchodná akadémia, Inka Kiššová, Viktória Kovárová, Paulína Kukučková a Kristína Turiaková. Tím pracuje pod vedením Ing. Jany Pomajbovej. Súťaž je časovo rozdelená do celého školského roka a je rozdelená do 3. kôl. Do prvého kola sa zapojilo 441 slovenských tímov, z ktorých do 2. kola postúpilo iba 60 najlepších. Naše Milionárky sa do neho prebojovali so 100%- ným skóre. Ich úlohou bolo v 2. kole zhotoviť projekt na tému: “Kto a ako stráži naše úspory?”. Naše dievčatá si zvolili formu básne, v ktorej vysvetlili a zargumentovali zadanú tému. Súťažné práce v priebehu februára hodnotí odborná porota zložená z expertov na finančnú a menovú politiku. Veríme, že ich naša súťažná práca zaujme a študentkám prajeme, aby získané vedomosti o Eurosystéme a svete financií využili na blížiacich sa maturitných skúškach a prijímacích skúškach na VŠ.

Ing. Jana Pomajbová
PK ekonomiky