Absolventi učebných odborov si prevzali výučné listy.

minV dňoch od 19.6. do 21.6.2023 sa konala praktická a teoretická časť záverečnej skúšky pre 6 učebných odborov. Ukončenie štúdia 40 žiakov prebehlo podľa platnej legislatívy a výsledné hodnotenia boli veľmi pozitívne. Praktická časť záverečnej skúšky sa konala na strediskách odborného výcviku, v školských dielňach a na 4 zmluvných pracoviskách. V tomto školskom roku ukončili úspešne štúdium aj 5 žiaci duálneho vzdelávania.

Odborné skúšobné komisie sa zhodli na tom, že vedomosti a praktické zručnosti žiakov boli na vysokej úrovni. Svedčia o tom aj výsledky, ktoré určite potešili 25 žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním, 5 žiakov prospelo veľmi dobre a 10 žiakov prospelo. Absolventi si z rúk pani riaditeľky Ing. Ilenčíkovej prevzali vysvedčenia o záverečnej skúške a výučné listy. Pani riaditeľka odovzdala diplomy a finančnú odmenu aj absolventom, ktorí v súťaži o „Najlepšieho absolventa“ pre učebné odbory získali 1. až 3. miesto. Je nám potešením, že Vám ich môžeme predstaviť:

1. miesto získal Patrik KRAJČOVIC           (učebný odbor hostinský, hostinská)
2. miesto získal Matúš MIKO                      (učebný odbor agromechanizátor, opravár)
3. miesto získala Kamila KRCHOVÁ   (učebný odbor kaderník), ktorá získala aj pochvalu riaditeľkou školy za výborný prospech.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme na ich ďalšej životnej ceste veľa dobrých nápadov a správnych rozhodnutí.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie