Absolvovali sme „FiNNkvíz“

minV rámci predmetu finančná gramotnosť sa 23. 11. 2022 študenti 2. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia zapojili do súťaže „FiNNkvíz“ na internetovej stránke www.edupage.org. Súťaž „FiNNkvíz“ bola organizovaná ako vzdelávacia súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl 1. a 2. ročníka s aktívnym prístupom do systému EduPage. Vyhlasovateľom a organizátorom bola Nadácia NN ľuďom.

Študenti sa prihlásili cez systém EduPage prihlasovacím kódom, ktorý pre nich získala vyučujúca, registráciou do súťaže. V čase od 9:00 do 12:00 h Nadácia NN sprístupnila pre študentov kvíz, ktorý obsahoval 20 vedomostných otázok zameraných na úvery, piliere, príjmy, výdavky, finančné rozhodovanie. Samotný súťažný test trval 40 minút.

Súťaž prebiehala súčasne vo všetkých 8 krajoch na území Slovenskej republiky, pričom vyhodnotenie súťaže bude vykonané pre každý kraj samostatne najneskôr do 20. 12. 2022. Finančná odmena pre víťazov je lákavá, preto budeme držať palce všetkým 18. súťažiacim, aby sa na nich usmialo šťastie.

 

Ing. Ivana Šimovcová,
metodik finančnej gramotnosti, vyučujúca FIG