Agráči sa zúčastnili pútavej odbornej exkurzie

minNaša škola pokračuje v spolupráci s novým duálnym zmluvným partnerom, so spoločnosťou GRANELAM, a.s., Ostrov. Žiaci našej školy z učebného odboru agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba sa v rámci odborného výcviku zúčastnili v tejto spoločnosti na zaujímavej odbornej exkurzii.

Majstri odborného výcviku i žiaci mali možnosť vidieť činnosti  v osivovom závode. Pri výrobe osív vzniká biologický odpad vo forme kukuričných oklaskov. Tie sa moržujú a spolu s prírodným lepidlom lignínom lisujú do palivových brikiet. Spoločnosť sa snaží pracovať s najmodernejšou poľnohospodárskou technikou. V strojovom parku sa nachádzali traktory značiek John Deere, Zetor, Challenger, Massey Ferguson a kombajny pre hustosiate obilniny značky Class a Massey Ferguson.

Odborná exkurzia bola veľkým prínosom pre žiakov, ktorí si vybrali budúce povolanie zamerané na činnosti, ktoré boli na exkurzii prezentované. Teší nás, že dvaja žiaci z učebného odboru agromechanizátor, opravár sa rozhodli vstúpiť do duálneho systému vzdelávania práve v spoločnosti GRANELAM.

Vedeniu spoločnosti srdečne ďakujeme za poskytnutie možnosti exkurzie pre našich žiakov.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
koordinátorka duálneho vzdelávania