Autoopravári navštívili firmu Nissens

minDňa 15.11.2023 sa žiaci I. ročníka  učebného odboru autoopravár -  mechanik v rámci predmetu odborný výcvik  zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Nissens Cooling Solutions SK Čachtice, ktorý sa zaoberá výrobou autochladičov. Pred areálom závodu našu delegáciu privítal technológ spoločnosti Ing. Ľubomír Blažek. V zasadačke výrobného závodu nás sprevádzajúci oboznámil s organizačnou a výrobnou štruktúrou podniku, taktiež nám bolo  poskytnuté malé občerstvenie. Po úvodnej časti boli žiaci sprevádzaní jednotlivými úsekmi výroby, kde  boli postupne oboznamovaní s celým procesom výroby až po diagnostickú časť, kde sa tlakovými skúškami kontrolovala bezporuchovosť vyrobených chladičov.

Odborná exkurzia svojím obsahom  žiakom poskytla rozšírenie si vedomostí vo svojej budúcej profesii autoopravár -  mechanik.

 

Ing. Ľubomír POLÁK
majster odborného výcviku