Autoopravári sa zúčastnili zaujímavej exkurzie

minDňa 4.10.2023 sa žiaci I. ročníka  učebného odboru  autoopravár – mechanik, v rámci predmetu odborný výcvik zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Matyjet NM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Spoločnosť poskytuje profesionálne služby v oblasti tvarového rezania a delenia materiálov vodným lúčom. V úvode pred areálom spoločnosti  našu delegáciu privítal majiteľ spoločnosti Roman Očenášek. V zasadačke výrobného závodu nás sprevádzajúci oboznámil s organizačnou a výrobnou štruktúrou podniku, súčasne nám bolo  poskytnuté malé občerstvenie. Po úvodnej časti  boli žiaci sprevádzaní jednotlivými úsekmi spoločnosti, kde  boli postupne oboznamovaní s celým procesom delenia materiálov novou technológiou vodným lúčom. Najvýznamnejšou výhodou rezania vodným lúčom je studený rez, pri ktorom nedochádza k tepelnému ovplyvneniu rezaného materiálu, pričom nedochádza k vnútornému pnutiu, ktoré by malo degradujúce účinky na materiál a kvalitu výrobku. Touto technológiou možno dosiahnuť presnosť vyrezaných tvarových dielov v tolerancii 0,05 mm. 

Odborná exkurzia svojím obsahom  poskytla žiakom rozšírenie si vedomostí vo svojej učebnej profesií autoopravár mechanik. Technológiou rezania vodným lúčom  bola i pre našu školu vyhotovená učebná pomôcka katalyzátor v reze s lambda sondou.

 

Ing. Ľubomír Polák
majster odborného výcviku, PK odborného výcviku