Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

minDňa 10. 02. 2023 sa v rámci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu uskutočnila online beseda tried III.AW (študijný odbor obchodná akadémia) a V.BW (študijný odbor hotelová akadémia) s poslancom Európskeho parlamentu Mgr. Martinom Hojsíkom.

Martin Hojsík je jedným z politikov, pre ktorých je boj proti klimatickej kríze tou najvyššou prioritou. Veľkou mierou sa pričinil k presadeniu proklimatických legislatívnych balíkov ako GreenDeal a Fit for 55, ktorých cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európe najneskôr do roku 2050. Martin Hojsík sa aktívne venuje aj ochrane zvierat, regulácii nebezpečných toxických látok a podpore bezpečných a zdravých potravín. V rámci besedy sme sa oboznámili s opatreniami, ktoré sa prijímajú na úrovni Európskej únie, aby sa klimatická neutralita skutočne dosiahla (ochrana lesov, riek, oceánov, ekologické hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, zachovanie biodiverzity a pod.).

Študenti mali možnosť spýtať sa na problémy, ktoré ich v oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku najviac zaujímajú (byrokratické prekážky pri využívaní alternatívnych energií, ťažba dreva holorubným spôsobom, zákaz používania zábavnej pyrotechniky, vplyv textilnej výroby a textilného priemyslu na životné prostredie, zákaz klietkového chovu sliepok). Naši študenti opäť raz dokázali, že im na budúcnosti našej planéty naozaj záleží a nie sú ľahostajní voči tomu, čo sa deje okolo nich.

 

Ing. Luciana Hudcovicová, PK EKO
Aneta Michalidesová, III.AW
junior ambasádor EPAS