Biela pastelka 2022

min23. septembra 2022 sa pod záštitou školského parlamentu uskutočnila na našej škole verejná zbierka Biela pastelka. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Celkove sa nám podarilo vyzbierať viac ako 125 €. Získané prostriedky budú použité na   financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Všetkým, ktorí na zbierku prispeli ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Ing. Luciana Hudcovicová
koordinátor školského parlamentu