Burza práce a informácií

minNaša škola 26. októbra 2023 prezentovala širokú ponuku svojich študijných a učebných odborov na Burze práce a informácií v Novom Meste nad Váhom.

Aktivitu zorganizoval ÚPSVaR a jej hlavným cieľom bolo poradenstvo pre študentov ZŠ pri voľbe budúceho povolania a možnosť pracovných príležitostí pre nezamestnaných.

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa