Catering na Festivale Aničky Jurkovičovej realizovaný našimi žiakmi

minDňa 13.04.2023 sa žiaci študijného odboru hotelová akadémia a učebného odboru hostinský, hostinská zúčastnili na slávnostnom otvorení XXIV. Festivalu Aničky Jurkovičovej. Pri tejto príležitosti  bola ocenená slovenská herečka Kamila Magálová. Študenti spolu s majsterkami odborného výcviku Mgr. Evou Kusendovou a Mgr. Radkou Kyselicovou kompletne pripravili a realizovali cateringové služby na tomto podujatí.

Ďakujeme za odvedenú prácu a reprezentáciu našej školy.

 

 

Mgr. Radka Kyselicová, majsterka odborného výcviku
PK odborného výcviku