Čo môžu mladí spraviť, aby prispeli k spravodlivej spoločnosti....

minNad touto myšlienkou sa zamýšľa určite nejeden z nás - či sme mladší alebo starší. Naši študenti z I.AW a I.ADW triedy dostali možnosť zúčastniť sa diskusie na túto tému.

Diskusiu viedli Mgr. Simona Zacharová, MBA – splnomocnenkyňa  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, JUDr. Katarína Roskoványi - prvá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského a Timur Blentič – predseda Iuvenum Iuris o.z. Vypočuli sme si ich názory a postrehy, ako i pohľad na dnešnú spoločnosť.

Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Žiakov najviac upútala diskusia na tému, či je adekvátny 14 rok života k dovŕšeniu trestnoprávnej zodpovednosti, či má existovať možnosť anonymných komentárov na sociálnych sieťach a aké problémy vznikajú pri balansovaní v súvislosti s ochranou slova a prevencie nenávistného prejavu. Za túto možnosť ďakujeme. Pevne veríme, že naši študenti budú prispievať k spravodlivejšej spoločnosti.

Mgr. Petra Žuchová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov