Deň advokácie aj na našej škole

minDeň 26. 04. 2023, pri príležitosti výročia obnovenia slobodnej advokácie na Slovensku, už tradične patrí Dňu advokácie (bezplatná právna pomoc), ktorý organizuje Slovenská advokátska komora. Žiaci druhého ročníka študijného odboru podnikanie v remeslách a službách, v rámci predmetu právo v podnikaní, navštívili v tento deň advokátsku poradňu. Chceme veľmi pekne poďakovať advokátovi Mgr. Vladimírovi Misárošovi za jeho profesionálny prístup a pútavé rozprávanie. Oboznámil nás s postavením a prácou advokáta a zároveň dal možnosť nám bezplatne poradiť v oblasti nielen obchodného, ale aj pracovného, rodinného či trestného práva.

Ing. Mgr. Ján Ragan
PK odborných predmetov gastronómie a služieb