Deň advokácie aj na našej škole

minDňa 23. 04. 2024, pri príležitosti Dňa advokácie, ktorý organizuje Slovenská advokátska komora, sme privítali na našej škole pani advokátku JUDr. Katarínu Hunčíkovú, z advokátskej kancelárie z Trenčína. Žiaci v odbore hotelová akadémia, obchodná akadémia a podnikanie v remeslách a službách, v rámci predmetov právna náuka a právo v podnikaní, mali možnosť sa dozvedieť priamo od odborníka z praxe čo všetko obnáša táto profesia.

Chceme veľmi pekne poďakovať pani doktorke za jej profesionálny prístup a pútavé rozprávanie, kde nás oboznámila s postavením a prácou advokáta. Bolo to prínosné nielen ako dobré rady do života pre všetkých zúčastnených, ale aj pre tých, ktorí po maturite uvažujú nad pokračovaním štúdia v odbore právo na vysokej škole.

Ing. Mgr. Ján Ragan
PK odborných predmetov gastronómie a služieb