Deň narcisov 2022

minDňa 28. apríla 2022 sa už 26. raz konala verejná zbierka Deň narcisov. Organizátorom zbierky je Liga proti rakovine a za našu školu pomáhali zástupcovia žiackej školskej rady. Po dvoch rokoch pauzy zapríčinenej pandémiou sa tohtoročná zbierka konala opäť v uliciach našich miest a obcí. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať takmer 900 €. Vyzbierané prostriedky sa použijú na financovanie pomoci pacientom s onkologickým ochorením.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Veronika Vuová II.AW
Nina Matušicová II.BW
Sabína Machunková III.AW
Patrik Roháček IV.BW
zástupcovia žiackej školskej rady