Deň narcisov 2024

minDňa 18. apríla 2024 sa už po 28.-krát uskutočnila verejná zbierka Deň narcisov. Organizátorom zbierky je Liga proti rakovine, za našu školu pomáhali zástupcovia školského parlamentu a ďalší dobrovoľníci. Tohtoročná zbierka sa konala v uliciach nášho mesta a v priestoroch škôl. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať viac ako 900 €. Vyzbierané peniaze sa použijú na financovanie liečby pre pacientov s onkologickým ochorením.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

Lucia Dobrodenková I.AW
Simona Palkechová I.AW
Alexandra Jašková II.AW
Yadvyha Rybachenko II.AW
Adriána Bublová III.AW
Pavol Romančík III.AW
Patrik Krajčovic I.ADW
Ing. Hudcovicová, koordinátor školského parlamentu