Deň Zeme

minSvetový Deň Zeme si pripomíname tradične 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa študenti  našej školy každoročne zúčastňujú aktivity Deň pre moje mesto. Aj tento rok, 21. apríla 2023, sme radi priložili ruku k dielu a čistili sme pridelené ulice a štvrte mesta. Keďže o prírode je potrebné nielen hovoriť, ale sa k nej aj ako ľudia správať, bola táto fyzická práca na jarnom slniečku pre nás príjemnou zmenou. Pomohli sme prírode aj mestu.

Ochrana životného prostredia nám nie je ľahostajná, svojou každodennou činnosťou môžeme prispieť k jeho zlepšeniu pre súčasné aj ďalšie generácie.

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor environmentálnej výchovy