Erasmus Day na našej škole

min

SAAIC je Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá aj tento rok na Slovensku koordinovala európsku iniciatívu pod značkou Erasmus Days. Trojdňové oslavy sa uskutočnili na rôznych školách nielen na Slovensku, ale aj na mnohých školách v Európe a vo svete. V rámci Erasmus Days majú školy možnosť nielen zviditeľniť sa a odprezentovať svoje školy, pripraviť diskusie, workshopy, prezentácie programu Erasmus, ale aj podeliť sa o skúsenosti v oblasti Erasmu, e-Twinningu a mobility študentov.

Pri tejto príležitosti sme aj my na našej škole dňa 13. 10. 2022 zorganizovali interný Erasmus Day Smile. Aktivitu sme realizovali v spolupráci so strednou školou cestovného ruchu a hoteliérstva  Istituto d´Istruzione secondaria superiore Ugo Mursia di Carini v Taliansku, ktorá sa nachádza v prekrásnom sicílskom mestečku blízko Palerma. Garantkou naplnenia spoločných cieľov z talianskej strany bola profesorka anglického jazyka Anna Maria Bevaqua. Istituto d´Istruzione secondaria superiore Ugo Mursia di Carini sa už veľa rokov podieľa na programoch Erasmus a e-Twinningových programoch zameraných na mobilitu študentov, ktoré komplexne obohacujú aktérov i organizátorov týchto programov a projektov. Na tohtoročnom projekte v rámci Erasmus Day sa zúčastnili aj školy z Grécka, Turecka, Portugalska, Španielska, Chorvátska a Rumunska, ktoré sa na našom online stretnutí prezentovali svojimi projektami a tým ozvláštnili celé podujatie.

Na organizácii podujatia s cieľom naplniť stanovené ciele, úlohy a požiadavky sme pracovali veľa dní. Študenti II.AW triedy (študijný odbor manažment cestovného ruchu) si pod vedením Ing. Ivany Šimovcovej pripravili prezentácie o Slovensku, našej prekrásnej prírode, historických a kultúrnych pamiatkach Slovenska, ale i zaujímavostiach a osobitostiach nášho považského regiónu. Študenti II.BW triedy (študijný  odbor hotelová akadémia)  si pod vedením Ing. Jána Ragana pripravili prezentáciu školy predovšetkým z hľadiska svojho študijného odboru. Ja som sa ako učiteľka anglického jazyka spolu so svojimi študentmi zaoberala primárne jazykovou stránkou všetkých prezentácií, pretože komunikačným jazykom bola angličtina. Technickú stránku online stretnutia zabezpečili Ing. Dana Hradileková a Mgr. Renáta Záhorová. Aj toto cestou chcem poďakovať svojim kolegom, ktorí mi pri organizácii Erasmus Day pomáhali.

Môžem objektívne konštatovať, že zo všetkých súťažných prezentácií tie naše boli formálne i obsahovo naozaj najlepšie a najkonzistentnejšie. Študenti si dali na nich skutočne záležať a výsledok stál za to. Na záver stretnutia v online priestore prebehla diskusia, na ktorej sa naši študenti zamerali predovšetkým na problematiku výmenných pobytov na platforme e- Twinning. Ja osobne dúfam, že študenti našej školy budú mať opäť takúto možnosť a mobilita žiakov a učiteľov bude aj naďalej súčasťou našej školy. Výhody pre mladých ľudí sú jednoznačné - možnosť zlepšovať sa v anglickom jazyku, v profesijných odboroch, ktoré študujú, ale aj spoznávať nové krajiny, ľudí a ich kultúru, čo im pomôže získať nadhľad a stať sa tolerantnejšími, otvorenejšími inakosti, na ktorej náš svet stojí a funguje, aj keď si to mnohí z nás nechcú priznať, a tým v konečnom dôsledku byť šťastnejšími.

Verím, že sa nám v oblasti mobility mladých ľudí podarí aj v budúcnosti zrealizovať všetko, čo máme naplánované, aby sme sa jedného dňa mohli pochváliť osobnými životnými skúsenosťami a novými zručnosťami našich študentov.

Mgr. Janka Štyriaková
koordinátor programov Erasmus+ a e-Twinning