Exkurzia v Kreatívnom centre FabLab TnUAD v Trenčíne

minDňa 21. 05. 2024 mali žiaci II.FT triedy jedinečnú príležitosť absolvovať odbornú exkurziu v Kreatívnom centre FabLab, ktoré vzniklo za účelom zvyšovania kreatívneho potenciálu v Trenčianskom regióne. Je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v univerzitnom areáli v Trenčíne - Záblatí. Dáva priestor študentom, pedagógom, kreatívcom a firmám z priemyslu ako aj širokej verejnosti rozvíjať svoju kreativitu. Je obklopené športovým areálom na vyplnenie voľného času, ktorý sme aj využili.Priestory FabLab centra majú rozlohou až 600 m2 a zahŕňajú 7 tvorivých dielní:

- Kreatívna dielňa pre zváranie kovových materiálov,
- Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače na kov,
- Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania,
- Kreatívna dielňa pre spracovanie a tlač materiálov (plasty, hlina),
- Kreatívna dielňa pre strojové spracovanie dreva,
- Kreatívna dielňa pre ručné spracovanie dreva,
- Kreatívna dielňa pre CNC a laser obrábanie kovových materiálov.

Pre žiakov, ale aj pedagógov to bola jedinečný možnosť, vďaka ktorej sme mohli spoznať tie najmodernejšie technológie z oblasti strojárstva, drevárstva, virtuálnej reality a 3D tlače. Za túto skúsenosť vyslovujeme Trenčianskej univerzite úprimné ďakujem.

 

PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.
Predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych