Exkurzie na rozlúčku pre stolárov a autoopravárov

minV týždni od 9. 5. do 13. 5. 2022 sa uskutočnili odborné exkurzie v triede III.FT, v učebných odboroch autoopravár-mechanik a stolár. Boli to tak povediac exkurzie na rozlúčku, ale určite neboli zbytočné, pretože priniesli mnohé podnety a nové odborné informácie z jednotlivých odborov žiakom, ktorí boli výrazne obmedzení pandemickou situáciou počas predošlých rokov štúdia.

Prvá z dvoch exkurzií sa uskutočnila dňa 9. 5. 2022 so skupinou tretiakov odboru stolár. Navštívili sme firmu LIKEdesing a špecializovanú predajňu nábytku Unimier. Veľmi podnetnou bola hlavne návšteva firmy LIKEdesing na Zlatovskej ceste v Trenčíne, ktorá vyrába jedinečný dizajnovo originálny nábytok, s vysokou pridanou hodnotou. Vo výrobe využíva moderné poloautomatické alebo plnoautomatické stroje a zariadenia. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť firmu, ktorá je veľmi úspešná a to aj vďaka svojej filozofii Sme presvedčení, že úspech závisí od spokojnosti zákazníka. V neposlednom rade mňa ako vyučujúceho potešilo, že súčasťou ich výrobného tímu je aj náš úspešný absolvent.

Následne sme sa presunuli do firmy Unimier, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Opäť sme boli vrelo prijatí a odborne sprevádzaní. Najväčší záujem vzbudili medzi žiakmi hlavne systémy zväčšovania stolovej dosky u vystavených stolov a vysoko kvalitný masívny lôžkový nábytok od Českej firmy Jelínek, ktorý je špecialistom na spracovanie masívneho dubového nábytku. Nemenej lákavá bola možnosť vyskúšať si postele v spálňovom štúdiu, ako môžete vidieť na fotkách.

Následne dňa 12. 5. 2022 sa uskutočnila spoločná exkurzia pre celú triedu vo firme HELLA Slovakia Lighting s.r.o. v Kočovciach. Samotná prehliadka bola výborne naplánovaná a aj realizovaná. Začala sa úvodnou prezentáciou o spoločnosti a následnou prehliadkou väčšiny výrobných a skladových priestorov s odborným výkladom. Žiaci boli taktiež informovaní o možnostiach zamestnania sa v tejto medzinárodnej spoločnosti. Mohli sme vidieť vrcholnú robotizáciu a spoluprácu robotických ramien bok po boku s operátormi výroby. Veľmi zaujímavým úsekom bola časť lakovne, kde sa najmodernejšími technológiami pokovovania upravoval lesk parabol svetlometov. Ako bonus navyše každý účastník exkurzie dostal balíček s reklamnými predmetmi.

Všetkým spoločnostiam ďakujem za spoluprácu a ústretovosť.

 

PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.
PK strojárskych a drevárskych predmetov