Finančný týždeň v lavici na odbornom výcviku

minÚsek praktického vyučovania sa zapojil do celosvetovej kampane Global Money Week 2023, organizovanej pod záštitou OECD. V rámci projektu „Finančný týždeň v lavici“ majstri odborného výcviku  na jednotlivých pracoviskách vo všetkých učebných a študijných odboroch vykonali so žiakmi zaujímavé a užitočné aktivity.

V študijnom odbore obchodný pracovník vykonávali kontrolu nákupov na samoobslužnej pokladni, vybavovali reklamácie s vrátením peňazí za tovar, kalkuláciu darčekového koša. Taktiež diskutovali o téme „Čo je finančná gramotnosť“. Žiaci učebného odboru hostinský, hostinská pripravili kalkuláciu krémovej cesnakovej polievky v bosniaku, normovali suroviny. Budúci stolári kalkulovali ceny skriňového nábytku, agromechanizátori počítali finančné náklady spojené s výrobou strojovej súčiastky a kaderníčky stanovili cenu spoločenského účesu.

Dňa 22.3.2023 žiaci 8. ročníka III. Základnej školy v Novom Meste nad Váhom navštívili našu školu aj na Piešťanskej ulici. Prezentovali sme im priamo vo vyučovacom procese prácu žiakov na odbornom výcviku v niektorých učebných odboroch. Žiakom bolo vysvetlené, čo je to produktívna práca, aký je rozdiel medzi cvičnou a produktívnou prácou, aká je hodinová mzda za produktívnu prácu v duálnom systéme vzdelávania, za akú činnosť môžu získať podnikové štipendium, aké sú benefity k základnému platu, aký môže byť nástupný plat absolventa v autoservisoch. Tiež sa snažili určiť cenu  kŕmidla pre vtáčikov. Naši hostia si mali možnosť sami vystrihnúť z plechu rôzne postavy a dať sa učesať našim šikovným kaderníčkam.

Teší nás, že sme mali príležitosť ukázať žiakom základnej školy „Ako to robíme my“.

Ďakujem všetkým kolegom za perfektne odvedenú prácu.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie