Formujeme správny vzťah študentov k peniazom

minKto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Správny vzťah k peniazom znamená naučiť študentov poznať hodnotu peňazí, hodnotu bežného tovaru, spôsob, ktorým sa peniaze dajú získať. Porozumieť peniazom, byť finančne gramotný, to sú základné teoretické vedomosti, ktoré získavajú naši študenti v predmetoch ekonomika a finančná gramotnosť. Tieto teoretické vedomosti sme dňa 23. 11. a 25. 11. 2022 doplnili zaujímavým workshopom.

Študenti 2. a 4. ročníka odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu absolvovali workshop zameraný na finančnú gramotnosť. Lektorka Ing. Katarína Kertészová z OVB Piešťany zaujímavou formou finančných hier doplnila študentom teoretické vedomosti z predmetov ekonomika a finančná gramotnosť o praktické príklady. Workshop bol spojený s aktívnou skupinovou prácou študentov z oblasti osobného rozpočtu, finančného rozhodovania, úverov, rozhodovania či „byť zamestnancom či živnostníkom?“. Študenti riešili úlohy z bežných výdavkov domácností, rozhodovania o možnosti úverovania, finančných cieľov, kúpy nehnuteľností. Spestrenie vyučovacieho procesu splnilo svoj cieľ a účel.

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky