Gamifikácia v školstve

minNezisková organizácia JA Slovensko pripravila projekt „Skúsenosťou k úspechu“, ktorý je podporený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a z našej školy sa ho zúčastnila Ing. Pomajbová a Ing. Šimovcová. Cieľom projektu je rozvoj podnikavosti,  podpory aktivizujúcich a zážitkových metód vo vzdelávaní a efektívnych inovácií pre uplatnenie sa na trhu práce.

Projekt zahŕňal workshop na tému „Učíme sa inovatívne“ – generácia Z, neuroveda a konal sa 15. 2. 2024 v Trnave a trojdňový intenzívny profesijný metodický tréning od 8. do 10. marca 2024 v Trenčíne s hlavnou témou Rozvoj mäkkých zručností a základy koučovania prostredníctvom gamifikácie  v školstve.

Ing. Pomajbová a Ing. Šimovcová