Gaudeamus igitur

minTešme sa, kým sme ešte mladí – tak znie preklad latinskej študentskej piesne Gaudeamus igitur, ktorá sa stala neoficiálne študentskou hymnou. Na prelome novembra a decembra si ju zaspievali aj študenti našich končiacich ročníkov.

Stužkovú slávnosť mala IV. AW trieda študijného odboru obchodná akadémia, V. BW trieda študijného odboru hotelová akadémiaIV. CW trieda študijného odboru obchodný pracovník. Pre študentov to bol test organizačných schopností a súdržnosti, ktorý všetci zvládli. Triedni učitelia im pripli zelenú stužku ako symbol nádeje a mladosti. V prítomnosti svojich rodičov, pedagógov a priateľov sa v príjemnej a sviatočnej  atmosfére všetci na chvíľu zastavili, zabavili a zaspomínali na krásne študentské časy, ktoré na škole zažili.

Stužková slávnosť sa stala pre všetkých milou spomienkou a zároveň budúcich maturantov naplnila pocitom viery, že skúšku dospelosti úspešne zvládnu.

 

Mgr. Jarmila Čásarová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov