Gaudeamus igutur

minPo pandemických rokoch sme sa opäť vrátili k tradičným stužkovým slávnostiam. Študenti našich troch maturitných tried - V.BW, IV.AW IV.CW - počas novembra spolu s rodičmi, pedagógmi a pozvanými hosťami slávnostne prijali od triednych učiteľov symbol blížiacich sa maturitných skúšok – zelenú stužku. Maturitné večierky sa niesli v duchu tradícií, po oficiálnej časti a slávnostnej večeri zabavili maturanti svojich hostí vtipným programom, bohatou tombolou a polnočným prekvapením. V druhej časti večera si rodičia, učitelia a maturanti spoločne zatancovali pri dobrej hudbe.

Na krásny večierok nám zostali nezabudnuteľné spomienky.

Ing. Jana Pomajbová, Mgr. Beáta Paulenová
triedne učiteľky maturitných tried