Geografia trochu inak

minOdborný predmet Geografia cestovného ruchu sa na našej škole vyučuje v študijných odboroch hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Študenti sa v predmete oboznamujú so zaujímavými cieľovými miestami na Slovensku, ktoré sú atrakciami nielen pre domáce obyvateľstvo, ale hlavne zahraničných turistov. Základné vedomosti zo všeobecnej geografie nadobudli ešte na základnej škole. Na strednej škole si rozširujú vedomosti o dôležité oblasti cestovného ruchu ako sú kúpele, národné parky, skanzeny, pamiatky UNESCO.

Na vyučovacích hodinách študenti vypracovávajú zaujímavé prezentácie o jednotlivých regiónoch Slovenska. Tematické zážitkové vzdelávanie prispieva k cieľu predmetu – naučiť študentov prezentovať, orientovať sa na „slepej mapke“, pripraviť trasu zájazdu.

Študentky 1. ročníka nakreslili mapu s krajskými mestami Slovenska a postupne na jednotlivých hodinách hľadáme spoločne atraktívne miesta na prilákanie turistov. Úloha to vôbec nie je ľahká správne sa trafiť do miesta na slepej mape. Máme aj „porotu“, ktorá preveruje správne odpovede pomocou školského atlasu.

Na vyučovacích hodinách nevyužívame len vyhľadávanie miest prostredníctvom internetu, ale pracujeme aj s mapou a školským atlasom. Tieto vyučovacie prostriedky zabezpečujú lepšiu predstavivosť študentov, ktorí si vizuálne zapamätajú rozdelenie našej republiky na kraje a regióny. Postupne budeme pokračovať aj v orientácií sa v jednotlivých svetadieloch, čo je cieľom budúcich hodín.

Ing. Ivana Šimovcová,
PK ekonomiky