Hostinskí sa prezentovali na cateringu pre Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

minDňa 17. 3.2023 študenti učebného odboru hostinský, hostinská  spolu s majsterkami odborného výcviku reprezentovali našu školu v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom. Táto slávnostná akcia sa konala pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom. Spoločnými silami sme zabezpečili obsluhu a kompletný catering, pripravili sme výrobky teplej a studenej kuchyne.

Bc. Oľga Hrabovská
majsterka odborného výcviku
PK odborného výcviku