Hoteláci a hostinskí ukázali svoje zručnosti a fantáziu

minMnohí z nás majú v nedávnej pamäti cukrársku súťaž „Pečie celé Slovensko“. Súťažiaci v jednej z častí spomínaného projektu pripravovali aj tzv. kanapky. Myšlienka zaujala aj pani majsterky odborného výcviku pre odbory hotelová akadémia a hostinský, á a spoločne so žiakmi pripravili zaujímavú súťaž pod názvom „Súťaž o najkrajšiu kanapku“.

Žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia a 3. ročníka učebného odboru hostinský, á sa s nadšením pustili do prípravy rôznych kanapiek. Pri práci využili svoje skúsenosti, zručnosti a fantáziu. Odborná porota mala možnosť odhaliť rozličné štruktúry a chute, ktoré spolu perfektne ladili. Bolo to potešenie z jedla, ktoré ulahodilo oku aj chutiam.

Kanapky a iné dobroty studenej kuchyne žiaci pripravili pre hostí XXIII. ročníka Festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý sa konal v Novom Meste nad Váhom. Okrem prípravy občerstvenia sa naši študenti podieľali aj na príprave stolovania a obsluhy hostí.

Odborná porota vybrala 3 najkrajšie práce a víťazi získali sladké odmeny a pomôcku do kuchyne Smile. Na 1. mieste sa umiestnila Janka Čičová, na 2. mieste Miška Kovačovicová a 3. miesto získal Miško Tinka.

Ďakujeme žiakom aj paniam majsterkám za milé dojmy zo súťaže, ako aj za perfektnú reprezentáciu našej školy na spomínanom festivale.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie