Hoteláci absolvovali baristický kurz

minKáva, nápoj milovaný aj zatracovaný,  je v súčasnosti na vrchole svojej svetovej popularity. Niet podniku, ktorý by ho neponúkal a teda je nepredstaviteľné, aby „hotelák“ nevedel pripraviť tento kvalitný mok na úrovni. Keďže naša škola si zakladá na profesionálnej odbornej príprave, teda aj v tomto roku, v mesiaci október, absolvovali žiaci druhého ročníka odboru hotelová akadémia týždenný intenzívny baristický kurz. Celé podujatie sa realizovalo pod záštitou spoločnosti Academy of coffee v Trnave.

Ing. Mgr. Ragan, Ing. Šebestová
PK gastronómie