Hviezdoslavov Kubín

minDňa 18. 1. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Táto postupová súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie prilákala v tomto školskom roku iba dievčatá. Do regionálneho kola súťaže postúpili: Ema Kudláčková z II.AW triedy (manažment regionálneho CR), Liana Kolarovská z I.AW triedy (obchodná akadémia) a Melánia Krišková z III.AW triedy (obchodná akadémia). V tejto zostave sa zúčastníme regionálneho kola, ktoré sa bude konať  v  Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Ak máte chuť a nemáte problém s verejným prejavom, budeme radi, ak vyskúšate v budúcom školskom roku šťastie v tejto súťaži a zažiarite v prednese prózy alebo poézie.

Mgr. Eva Masárová
vyučujúca slovenského jazyka a literatúry