Imatrikulácia 2022

minAko je už dávno známe, žiadny prvák sa nestane riadnym študentom,  kým  neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu študentského - imatrikuláciou.

Tohtoročnú imatrikuláciu pre prvákov zorganizovali študenti tretieho ročníka obchodnej a hotelovej akadémie vo štvrtok 24. novembra 2022. Pripravili si pre nich niekoľko úloh, aby sa mohli naši prváci prejaviť ako zrelí jednotlivci a zároveň ako zdravý triedny kolektív. Cieľom pripravených úloh bolo preveriť odvahu, kreativitu, priebojnosť, schopnosť spolupracovať a predovšetkým vedieť prejaviť zmysel pre humor a zábavu. Môžeme skonštatovať, že naši prváci boli ukážkoví, úlohy splnili bravúrne a vzájomná spolupráca medzi triedami fungovala na 100%.

Druhým krokom, ktorým si prváci museli prejsť, bolo zloženie študentského sľubu. Na záver jednotlivo pristúpili a pokľakli pred svojich starších spolužiakov, ktorí ich pasovali za právoplatných študentov našej školy. Zároveň boli do učiteľského zboru pasované nové pani učiteľky – PaedDr. Marcela Konáriková a Mgr. Marcela Bednárová.

Žiakom III. AW a III. BW triedy, ktorí toto vydarené podujatie pripravili, patrí naše veľké poďakovanie!

Mgr. Petra Žuchová,
PK všeobecnovzdelávacích predmetov