Informačné stretnutie pre študentov končiacich ročníkov

minKariérové poradenstvo poskytuje našim žiakom mnohé individuálne, skupinové a hromadné aktivity. Jednou z hromadných aktivít je stretnutie našich študentov končiacich ročníkov s pracovníkmi UPSVaR. Informačné stretnutie sa konalo v dvoch termínoch. Študentom študijných odborov prišli 23. mája 2023 poskytnúť dôležité informácie riaditeľ UPSVaR v Novom Meste nad Váhom Mgr. Vajaš, MBA a riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Ing. Králiková. Študentom učebných odborov 12. júna 2023 poskytla dôležité informácie Ing. Hepnerová z Referátu poradenstva a vzdelávania. Študenti boli oboznámení s postupom po skončení školy vo vzťahu k úradom, s aktuálnou ponukou voľných pracovných miest doma i v zahraničí a so spôsobom ako správne prezentovať svoj profil.

Absolventom prajeme veľa úspechov na trhu práce, v ďalšom štúdiu a veríme, že získané vedomosti aktívne využijú.

 

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa