Investovanie a dôchodok

minJe názov vzdelávacieho modulu Národnej banky Slovenska pre žiakov strednej školy v rámci zážitkového vzdelávania 5peňazí.

Študenti II.AW študijného odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu v rámci predmetu finančná gramotnosť sa zúčastnili 23. 4. 2024 tohto neformálneho vzdelávania v Bratislave. Jeho cieľom bolo priblížiť prostredníctvom lektora Jána Sedláka svet investovania, dôchodku s dôrazom prevzatia osobnej zodpovednosti.

Vzdelávanie prebiehalo prezenčne formou 180 minútového workshopu v priestoroch NBS. Realizovalo sa v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2.

Študenti spoznali rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním, zistili ako funguje nákup akcií, dôležitosť diverzifikácie rizika. Naučili sa, že investovanie je dlhodobý nástroj zhodnocovania zdrojov. Okrem akciového trhu, spoznali aj investičné alternatívy, ako sú zlato a kryptomena. Práve na tieto pojmy si zahrali „aktivitu“ investovania. Skupinová aktivita bola zameraná na vysvetlenie rizika pri investovaní. Študenti získali cenné vedomosti aj o dôchodkoch, o ich vývoji, ale aj možnosti byť finančne pripravený do budúcnosti.

 

Ing. Ivana Šimovcová,
PK ekonomiky