Kadernícka kreativita na súťaži zručnosti

minKaždoročnou tradíciou našej školy sú súťaže zručnosti žiakov učebných a študijných odborov, kde sa vyučuje predmet odborný výcvik. Bolo tomu tak aj dňa 24.2.2022 a 21.3.2022 kedy sa uskutočnila „Súťaž zručnosti“ žiakov 3. ročníka učebného odboru kaderník. Žiačky absolvovali túto súťaž ako „predprípravu“ na praktickú časť záverečnej skúšky, ktorá sa bude konať v júni 2022.

Túžbou každej nevesty je v deň svojej svadby vyzerať očarujúco. Podobnú túžbu majú určite aj družičky nevesty na svadbách. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť dámsky účes na zaujímavú tému: „Účes pre prvú družičku“. Modelky nastúpili na súťaž s rozpustenými vlasmi, ktoré boli vopred žiačkami pripravené natočením na natáčky alebo nakulmovaním. Počas súťaže žiačky mohli ďalej dotvárať účes pomocou ondulačného železa, žehličky alebo krepovačky. Súťažiace využili naplno svoju kreativitu, tvorivosť a fantáziu. Pre konečnú úpravu účesu použili rôzne vlasové dielce, ozdoby, vlasové podložky a výplne. Odborná porota hodnotila techniky prevedenia, celkovú vizáž modeliek, kreativitu, oblečenie i doplnky modelky a taktiež dodržiavanie hygienických zásad a opatrení pri práci. Členovia poroty mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi súťažných prác tri najkrajšie. Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovne:

  1. miesto Gabriela Urbánková
  2. miesto Emma Paulette Pastorková
  3. miesto Valéria Skovajsová

Víťazkám blahoželáme! Ďakujeme pani majsterke Ing. Samulovej za zorganizovanie atraktívnej súťaže.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie