Kaderníčky absolvovali produktové školenie

minDňa 11. 05. 2023 sa na úseku odborného výcviku na  Holubyho ulici v Novom Meste nad Váhom konalo produktové školenie pre kaderníčky pracovníkmi firmy PRO Beauty, s.r.o. z Martina.  Školitelia Mirka Štrbáková a Pavol Riško predstavili vlasovú kozmetiku značky BES. Žiačky aj pani majsterky sa mali možnosť oboznámiť s novými farbami a prípravkami na farbenie, tónovanie a úpravu vlasov. Zároveň prednášajúci predviedli aj nové techniky melírovania, farbenia a tónovania vlasov. Školenia sa zúčastnili žiačky I.ET a II.ET triedy. Atmosféra na školení bola príjemná, zaujímavá a podnetná. Žiačky sa aktívne zapájali do jednotlivých úkonov, čo dáva predpoklady, že tieto nové vedomosti o materiáloch a nové spôsoby úpravy vlasov využijú vo svojej praxi.

 

Mgr. Gabriela Zavacká
majsterka odborného výcviku
PK odborného výcviku