Kaderníčky absolvovali produktové školenie firmy Vitalitys

minPo dlhšej prestávke sa na stredisku odborného výcviku na Holubyho ulici konalo produktové školenie firmy VITALITYS. Zúčastnili sa ho žiačky prvého a druhého ročníka učebného odboru kaderník. Technologička firmy VITALITYS Zuzana Beňová predvádzala na žiačke - modelke jednotlivé technologické postupy melírovania a farbenia vlasov a taktiež oboznámila žiačky i majsterky odborného výcviku s novými produktami vlasovej kozmetiky firmy.

Žiačky mali možnosť počas školenia odskúšať si rôzne kadernícke úkony s použitím širokej škály materiálu  firmy VITALITYS. Školenie prispelo k rozšíreniu znalosti a zručnosti všetkých prítomných.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie