Kaderníčky absolvovali súťaž zručnosti

minTak ako každý rok,  aj v tomto roku sme  23.2.2023  na Stredisku praktického vyučovania zorganizovali súťaž zručnosti študentov 3. ročníka učebného odboru kaderník.

Zadanie znelo zaujímavo - Návšteva rockového koncertu.

Absolvovanie súťaže je v podstate vstupenkou na záverečné skúšky.  Študentky sa mohli naplno realizovať, pretože táto téma je veľmi atraktívna . Naplno využili svoju fantáziu či už v líčení, doplnkoch ale aj vo vytváraní vlastných účesov. Súťažiace vytvárali účesy z rôznych dĺžok vlasov  a používali netradičné ozdoby, zapletali vrkôčiky, používali príčesky a techniky spracovania vlasov boli tiež rôzne – natáčanie na natáčky, kulmovanie, krepovanie, tupírovanie. S chuťou sa pustili do vytvárania účesov a po 60 minútach prekvapili zaujímavými nekonvenčnými, a miestami až extravagantnými kreáciami. Preto hodnotenie poroty v zložení Mgr. Gabriela Zavacká a Ing. Vlasta Samulová bolo veľmi náročné.

Po dôkladnom zvážení a pridelení bodov, prítomná pani riaditeľka našej školy Ing. Oľga Ilenčíková odmenila najlepšie tri študentky vecnými cenami v poradí:

1. miesto Karin Kičková
2. miesto Mariia Kovaľ
3. miesto  Aneta Madarová. 

Zároveň pochválila aj ostatné súťažiace za zaujímavé spracovanie témy.  Vo svojom krátkom príhovore potvrdila,  že súťaž bola  dobrým odrazovým mostíkom k úspešnému absolvovaniu  júnových záverečných skúšok.

Na záver chcem pripomenúť, že učebný proces týchto žiačok bol do značnej miery ovplyvnený pandémiou a z toho vyplývajúcou  dištančnou formou výuky odborného výcviku. Aj preto slová pani riaditeľky naplnili všetkých prítomných optimizmom.

 

Ing. Vlasta Samulová
majsterka odborného výcviku