Kaderníčky opäť pomáhali seniorom

minAj napriek neľahkej pandemickej situácii, žiačky tretieho ročníka učebného odboru kaderník, dostali milú príležitosť opäť poskytnúť kadernícke služby klientom Centra sociálnych služieb na Bernolákovej ulici v Novom Meste nad Váhom.

Svojimi zručnosťami a empatickým správaním potešili nejedno srdce stareniek a starčekov, ktorí dlhodobo žijú v spomínanom centre. Teší nás, že naše žiačky sú príkladom ľudskosti, ktorá je v dnešnej dobe čoraz vzácnejšia.

Milé naše žiačky kaderníčky, srdečne Vám ďakujeme za odvedenú prácu. Taktiež vďaka patrí aj pani majsterke Ing. Samulovej.

 
Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie