Kariérové poradenstvo absolventom

minJednou z činností kariérového poradenstva je oboznámiť a usmerniť žiakov končiacich ročníkov s nástupom na pracovný trh. Naša škola každoročne spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom. V dvoch termínoch našich študentov navštívila pracovníčka Odboru služieb zamestnanosti, konkrétne pracujúca na Referáte poradenstva a vzdelávania, Ing. Jarmila Hepnerová. Pre študentov študijných odborov sme zorganizovali informačné stretnutie dňa 11. 5. 2022 a pre študentov končiacich v učebných odboroch dňa 6. 6. 2022. Študenti získali dôležité informácie - ako postupovať po ukončení stredoškolského štúdia, o možnostiach pracovať v zahraničí, prípadne o absolvovaní kurzu RE-PAS.

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa