Kariérové poradenstvo budúcim absolventom

minSúčasťou kariérového poradenstva je zabezpečovanie hromadných aktivít pre študentov. Jednou z nich bola účasť na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS AKADÉMIA 2022 v Bratislave. Podujatie sa konalo 5. októbra 2022 a zúčastnili sa jej maturanti tried V.BW – hotelová akadémia a IV.AW – manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia. Študenti si vypočuli bloky prednášok, zozbierali potrebné informácie, ktoré im pomôžu v budúcom smerovaní a v orientácii sa na trhu vysokých škôl. V jednotlivých stánkoch vítali študentov zástupcovia jednotlivých univerzít a fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl.

Výber správnej vysokej škole je predzvesťou budúceho úspechu našich študentov. Verím, že aj tento jeden deň strávený v akademickom prostredí našim maturantom uľahčí ich rozhodovanie.

 

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa