Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2023

minDňa 5. októbra 2023 sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník Národnej ceny kariérového poradenstva, do ktorého sa aktívne zapojila aj naša škola s aktivitou a príspevkom Týždeň kariéry na SOŠOaS. Za túto aktivitu sme získali ocenenie od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Činnosť kariérového poradenstva na našej škole sme prezentovali v Primaciálnom paláci.

Národnú cenu kariérového poradenstva zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Sme hrdí, že naša škola sa podieľa na budovaní kariéry našich študentov a umožňuje im kariérny rast a vyššiu mieru uplatnenia na dynamicky sa vyvíjajúcom trhu práce.

 

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa