Krajské kolo súťaže stredných škôl ENERSOL SK

minV celej spoločnosti čoraz viac rezonuje problematika využívania alternatívnych zdrojov energie. Už teraz sa musíme všetci poriadne zamyslieť, ako sa tejto problematike venovať viac, pretože súčasná hospodárska situácia nás k tomu núti. Pomoc prírode a našej planéte nie je ľahostajná ani študentom stredných škôl, ktorí sa už 12. rokov zapájajú do súťaže ENERSOL SK – využívanie alternatívnych zdrojov energie. Vyhlasovateľom súťaže je ŠIOV v Bratislave a naša škola je organizátorom krajského kola už 12 rokov. Tento rok sa súťaž konala prezenčnou formou na pôde našej školy, za účasti 15 študentov z 3 stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii.

Súťažné práce boli zamerané na využívanie solárnej energie a fotovoltaického systému s cieľom ekologicky chrániť našu planétu Zem. Odborná porota hodnotila aktuálnosť vybraného projektu, využiteľnosť a prínos pre prax a vyučovací proces i pre širokú verejnosť, no najmä pomoc našej planéte. Do celoslovenského kola postúpili prvé dve víťazné práce z každej kategórie. Na celoštátnom kole, ktoré sa bude konať na SOŠ  v Senici bude náš kraj reprezentovať celkovo 6 študentov.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
predseda odbornej poroty krajského kola súťaže
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie