„Kto zachráni jeden život, akoby zachránil celý svet.“ Talmud (náboženský text judaizmu)

minDňa 13. júna 2023 sa študenti I.AW, I.ADW a III.CW zúčastnili exkurzie v Seredi v rámci projektu Tematické zážitkové vzdelávanie, ktorý financoval Trenčiansky samosprávny kraj.

Študenti najprv navštívili výrobcu cukroviniek a trvanlivého pečiva Sedita - pečivárne Sereď, ktoré vznikli už v roku 1953. Do portfólia spoločnosti patria obľúbené Horalky či Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky alebo Kakaové rezy. Súbežne s výrobou stálic prebieha aj vývoj nových výrobkov, ktoré obohacujú širokú ponuku spoločnosti a získavajú si stále ďalších priaznivcov. V podnikovej predajni si študenti nakúpili obľúbené sušienky a oblátky.

Ďalším  cieľom exkurzie bola návšteva Múzea holokaustu v Seredi. Sprievodca múzea priblížil našim študentom obdobie holokaustu na Slovensku. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Študenti dostali odpoveď na otázky, prečo a ako k holokaustu došlo a pochopili, ako zásadným spôsobom spochybnil základy ľudských hodnôt. Spoznali  hrdinov, ktorí riskovali vlastný život a život svojich blízkych pre záchranu Židov. Vo filme videli autentické výpovede tých, ktorí holokaust prežili.

Slnečné počasie, veľa nových informácií a emočných zážitkov sa stali zárukou príjemne stráveného dňa.

 

Ing. Ivana Šimovcová a Mgr. Jarmila Čásarová
PK ekonomiky a PK spoločenskovedných predmetov