Lesnícky deň Trenčín

minDňa 25.4. 2024 sa v Trenčíne na Štúrovom námestí uskutočnilo obľúbené stretnutie Lesnícky deň v rámci celoslovenského podujatia pri príležitosti Apríla – Mesiaca lesov. Počas tohto stretnutia sa žiaci dozvedeli o funkciách lesa, práci lesníkov, biodiverzite, trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, zoznámili sa s rôznymi typmi reťazových píl, mohli si zmerať vlhkosť dreva a zapojiť sa do rôznych aktivít. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.CW triedy, študijný odbor obchodný pracovník, s environmentálnou koordinátorkou a ich triednou učiteľkou RNDr. Kvetoslavou Cimbaľákovou a žiaci odboru stolár z II.FT triedy s triednym učiteľom PaedDr. Ing. Martinom Hibkým, PhD. Na záver exkurzie sme využili blízkosť lesoparku Brezina a prešli chodníkom až pod Trenčiansky hrad, kde sme sa mohli pokochať nádherným výhľadom, keďže počasie bolo síce chladné, ale jasné.

 

PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.
PK drevárskych predmetov