Manažment študentskej firmy HAviarnička sa vzdeláva

minPočas podnikateľskej činnosti študentskej firmy HAviarnička sú jej členovia veľmi aktívni aj vo vzdelávacích aktivitách, ktoré študentom aplikovanej ekonómie poskytuje JA Slovensko. Koncom kalendárneho roka 2021 sa zúčastnili ďalších pracovných aktivít, ktoré im program Aplikovaná ekonómia prináša.

Viceprezidentka marketingu Janka Čičová a jej zástupca Patrik Roháček sa 24. novembra 2021 zúčastnili Mediálneho tréningu. Na online pracovnom stretnutí sa dozvedeli ako prezentovať, pracovať s médiami, či efektívne využívať sociálne siete. Prezidentka študentskej firmy, Barborka Klčovská, sa 3. decembra 2021 zúčastnila Konferencie prezidentov, ktorej cieľom bolo motivovať manažérov študentských firiem.

Obidve pracovné stretnutia boli vedené úspešnými manažérmi z praxe, Ľubošom Schwarzbacherom - majiteľom PR agentúry Hugo Bach a Petrom Pašekom - riaditeľom slovenskej pobočky Accace. Uskutočnili sa v online priestore prostredníctvom MS Teams a poskytli našim aktívnym študentom čo najviac praktických informácií, ktoré preniesli a využívajú pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

 

Ing. Jana Pomajbová
vyučujúca programu Aplikovaná ekonómia