Matematický klokan

minDesať odvážnych Smile žiakov našej školy sa dňa 11. apríla 2022 stretlo v celoslovenskej súťaži Matematický klokan. Riešili 24 logických úloh rôznej obtiažnosti. Síce sa neprebojovali do 20 % najlepších riešiteľov, ale výsledky niektorých z nich boli len tesne pod touto hranicou: Paulína Kukučková, II.AW – úroveň 77,8%, Michal Lubina, II.AW – 72,8% (obidvaja študijný odbor obchodná akadémia).

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Renáta Záhorová,
koordinátor súťaže