Mikuláš na škole

minMikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal 6. decembra aj na našu školu. Jeho sprievod navštívil všetky triedy a odmenil poslušných žiakov sladkosťami. Počas veľkej prestávky v zborovni si Mikuláš pripravil prekvapenie aj pre všetkých zamestnancov školy. Po krásnych koledách v podaní žiakov z II.AW, III.BW a členov školského parlamentu nasledovalo pohostenie v podobe zákusku a kávy. S organizáciou celej akcie pomohli okrem vedenia školy aj pán profesor Hibký a pán majster Hrčka. Veríme, že aj touto akciou sme na našej škole prispeli k sviatočnej atmosfére blížiacich sa Vianoc Smile.

Ing. Hudcovicová, Bianka Megová, II.AW
zástupkyne školského parlamentu