Mikulášsky deň na našej škole

minPo troch rokoch zavítal na našu školu opäť svätý Mikuláš aj s jeho pomocníkmi. Všetci, ktorí poslúchali, sa tešili na darčeky, ktoré im Mikuláš priniesol a tí, ktorí neposlúchali sa dočkali len uhlia od čerta s reťazou. Musíme ale poznamenať, že na zozname dobrých žiakov a zamestnancov školy boli takmer všetci Smile.

Mikuláš najprv navštívil budovu školy na Piešťanskej ulici a potom sa presunul na Weisseho ulicu. Po krátkom kultúrnom programe spojenom s pohostením v zborovni školy sa vybral po triedach obdariť aj žiakov našej školy. Každý dobrý žiak dostal od Mikuláša malú sladkosť. Celý deň v škole sa niesol v príjemnej mikulášskej atmosfére a v tomto predvianočnom adventnom období nás všetkých pozitívne naladil.

IV.BW, študijný odbor hotelová akadémia