Mladý líder aj pre študentov z Ukrajiny

minPodujatie Mladý líder sa konalo v Belušských Slatinách v dňoch 5. – 8. 6. 2023 pre 35 študentov z celého Slovenska. Program bol zameraný na rozvoj zručností, sebapoznávania študenta v rôznych modelových situáciách. Aktivity boli hlavne určené pre študentov z Ukrajiny a aj študentov vzdelávacieho programu JA Slovensko. Z našej školy sa zúčastnili Yadviha Rybačenko, Kristina Zhavcenko z I.AW a Maryna Kolos z I.BW. Zároveň s nimi sa zúčastnili aj študentky  programu Viac ako peniaze neziskovej organizácie JA Slovensko z II.AW Melánia Krišková, Sandra Sadloňová, Sabina Idesová, Dominika Štefániková a Anabela Kucharovičová.

V prvých dňoch boli na programe zoznamovacie a teambuildingové aktivity zamerané na spoznávanie a vzájomnú komunikáciu. Študenti boli rozdelení do zmiešaných tímov a plnili rôzne úlohy v exteriéri aj interiéri. Aktivity boli zábavné, hlavne pohybové, vtipné výzvy, zamerané na tímovú prácu a prezentáciu problémovej úlohy. Stretli sme tu veľa úžasných mladých ľudí, naučili sme sa ako využiť svoj čas naplno, ako pracovať na sebe, posilniť naše silné stránky a minimalizovať slabé stránky.

Ďakujeme JA Slovensko za príjemné, poučné a nezabudnuteľné chvíle, strávené v spoločnosti príjemných lektorov a pracovníkov JA Slovensko.

 

študentky I.AW, II.AW a I.BW